• Çalışanların hem bireysel hem de mesleki anlamda kendilerini geliştirebilmeleri için huzurlu ve profesyonel

• Çalışana değer veren, değişime açık, bölgesinde lider ve global bir şirket olarak kaynaklarını verimli kullanmak

• Çalışanlarının yaratıcılığından güç alan ve müşteri odaklı bir şirket olmak

• İnsan Kaynakları bölümünün en verimli biçimde kullanılması ve Torosgaz ailemize en uygun adayları katmak için sürekli geliştirilmesi

• Çalışanlarının eğitim ihtiyaçlarının belirlenerek karşılanmasına yönelik planlamaların yapılması ve uygulanması

• Yeniliklere ve değişimlere açık, girişimci, dinamik, sonuç odaklı, kendini ve işini geliştirmeyi hedefleyen nitelikli ve doğru iş gücünü uygun iş için seçmek ve şirkete kazandırmaktır.